Výroční zpráva

Skautské středisko Ruda nad Moravou spadá pod ORJ Šumperk a je jedním ze středisek organizace Junák – český skaut, z. s. Aktuálně (rok 2023) čítá naše základna 218 registrovaných členů, z toho 120 členů do 15 let.

Naše středisko tvoří 6 oddílů – 1. Chlapecký oddíl Ruda, 2. Chlapecký oddíl Hraničáři Olšany, 3. Dívčí oddíl Konvalinky, 4. Roverský kmen, 5. 634. Klub oldskautů a 6. Dívčí oddíl Ursa. Všichni naši vůdcové mají složenou vůdcovskou zkoušku, tudíž jsou kvalifikovaní pro práci s dětmi.

Naše hlavní činnost se odehrává v oddílech, které se skládají z družin. Družiny tvoří 5-8 dětí, které se schází pravidelně každý týden na družinových schůzkách. K našim každoročním akcím patří: družinové a oddílové schůzky, výpravy, vycházky, vánoční vyrábění, rozdávání Betlémského světla, oslavy Sv. Jiří a další… Nezapomeňme na tábory, které se konají vždy o letních prázdninách a jsou vyvrcholením skautského roku. 

Přejít nahoru