Kmen dospělých – 634. Klub OS

Kmen dospělých – 634. Klub OS


Vůdce kmene: br. Tomáš Hlavsa,
Zástupce vůdce: br. Martin Havlíček a br. Petr Pospíšil

Sestavu oddílů skautského střediska Ruda nad Moravou vedle roverského kmene, dvou dívčích a
dvou chlapeckých oddílů dotváří řadu let ještě samostatný klub Kmene dospělých. V něm jsou
registrováni dospělí členové střediska, kteří nejsou ve vedení ostatních oddílů, ale zároveň chtějí být
stále součástí skautské organizace. Všichni prožili mnoho let aktivní skautské činnosti v rámci našeho
střediska (a často i mimo něj). Chtějí být stále jeho bytostnou součástí, sdružovat se a podle svých
možností středisku pomáhat. Ať už žijí tady u nás na dosah, někde dál v republice nebo třeba i
v zahraničí.


V současné době (rok 2023) má klub rekordních 37 členů. Složení je věkově nebývale pestré, vždyť
nejstaršímu členovi je 94 let a nejmladším 27 let. Najdete mezi nimi generaci zakladatelů a
obnovitelů skautské činnosti v Rudě, generaci, co začala skautovat v 90. letech po poslední obnově i
ty, kteří byli ještě nedávno členy roverského kmene. Generační pestrost nás obohacuje. Mnozí dříve
celé roky aktivně vedli družiny, oddíly nebo dokonce celé středisko a mají velkou zásluhu na tom
skvělém skautském díle, které se v Rudě a okolí stále daří.


Střediskový Klub OS Ruda nad Moravou je s přehledem největším v rámci celého okresu. Ve svých
řadách má i členy Hanácké družiny čestného Svojsíkova oddílu. Střediskoví oldskauti, jak se jim někdy
nepřesně říká, jsou nejlepším ztělesněním zásady „jednou skautem, navždy skautem“.


Náplní činnosti bývá několik společných akcí v průběhu roku a pravidelná výroční schůze. Členové
individuálně pomáhají středisku při dílčích aktivitách, zapojují se do činnosti Jesenické Lesní školy, do
vedení domovského střediska, působí ve skautském vzdělávání, naleznete je ve strukturách vyšších
organizačních jednotek a případně se realizují také u skautských oddílů mimo vlastní středisko.
V neposlední řadě plní funkci jakési paměti střediska, jeho historie a kontinuity. Ať už chtějí nebo ne,
jsou to pamětníci.


Klub OS každoročně organizuje akci s nejdelší a nikdy nepřerušenou tradicí konání v dějinách našeho
střediska – tradiční zimní výpravu do Králík. V roce 2023 proběhl její 32. ročník. Výpravy bývají běžně
otevřené pro rodinné příslušníky a přátele.


Informaci o činnosti Kmene dospělých na celostátní úrovni naleznete na odkazu
https://kmendospelych.skaut.cz/

Přejít nahoru