Sponzoři

Náš jediný příjem je přímo odkázán na finanční dotace a Vaše finanční dary. Každoroční finanční podporou nám pomácháte vytvářet pestřejší a kvalitnější program pro zvyšující se zájem dětí o naši organizaci.

Rádi vždy přivítáme finanční i materiální dary, které nám napomohou k větší spokojenosti dětí a podpoře střediska.

Všichni vedoucí pracují dobrovolně ve svém volném čase, bez nároku na odměnu.

Děkujeme.

Naši činnost podporuje také MŠMT ČR.

Děkujeme za sponzorský dar také Truhlářství Gronych.

Přejít nahoru