JELŠ

Jesenická lesní škola (JELŠ)

Naše středisko má tu čest být zřizovatelem Jesenické lesní školy. Vůdcem JeLŠ je doc. PhDr. Stanislav Balík, PhD. – Ježek, bludovský rodák. Před ním však byla řada dalších výjimečných osobností, protože historie této lesní školy se začala psát již v roce 1946 u Cukmantlu (Zlatých Hor).

Instruktory z našeho střediska, kteří na JeLŠ působí jsou s. Marie Dokoupilová, br. Tomáš Pospíšil – Tuffy, br. František Osladil a br. Oldřich Tanert.

Pokud se chceš dozvědět víc, podívej se na:

Přejít nahoru